Zvolte si typ nemovitosti

Partneři

Ivo Loskot - oblastní ředitelství a certifikovaná kancelář INSIA, a.s.

Certifikace kanceláří je potvrzením jejich odbornosti a kvality servisu, který poskytují svým klientům v jednotlivých oblastech pojištění a finančních produktů.

Certifikáty jsou udělovány na základě důkladného prověření a prohlídky kanceláře týmem interních auditorů centrály sítě INSIA. Ti, kromě splnění základních podmínek na certifikaci, jako je například dodržování požadavků zákona na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů nebo správné vedení dokumentace, ověří i oborovou způsobilost, zkušenosti, průběžné vzdělávání a přístup jednotlivých pracovníků kanceláře.

Při kontrole se posuzuje příslušná oblast pojištění nebo finančních produktů, ve které kancelář o certifikaci usiluje. Udělené certifikáty kvality jsou důkazem odborné způsobilosti, zkušeností a profesionality pracovníků dané kanceláře. Certifikace kanceláře je dobrovolná a centrála INSIA zahajuje celý proces na základě žádosti člena sítě INSIA.

V certifikované kanceláři INSIA má tak každý klient záruku kvalitních a profesionálních služeb.